Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

9. 10. 2022 - 16. 10. 2022


neděle 9. 10.      28. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděk.za dar života s prosbou o další pomoc a B.ochranu pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran


pondělí 10. 10.

Konice 7:50   za Antonína a Drahomíru Chmelické


úterý 11. 10.      památka sv. Jana XXIII., papeže

mše sv. nebude


středa 12. 10.

Konice 18:00   na úmysl dárce


čtvrtek 13. 10.

Ponikev 18:00   za rodiče Pokorné, živou a + rodinu a duše v o.


pátek 14. 10.

Konice 7:50   za Josefa Slámu, manželku, živou a + rodinu a duše v o.

Březsko 18:00


sobota 15. 10.      památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. církve

Jesenec 9:30   na poděk. za 75 a 80 let a za 55 let společ. života s prosbou o zdraví a B.požehnání


neděle 16. 10.      29. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování P. Marii za dožití 75 let s prosbou o další B. pomoc a ochranu pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.170,- Kč, v Jesenci 4.440,- Kč, na Skřípově 690,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • U farního kostela v Konici se našel klíč na šňůrce, je k vyzvednutí na MÚ Konice.
  • Kaple P.Marie bolestné ve farním kostele v Konici je kvůli úsporným opatřením od října uzamčena. Prosím ty, kdo jste ji až dosud využívali, abyste s touto změnou počítali.
  • Zkouška chrámového sboru bude ve středu 12.10. v 19:00 na faře v Konici.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek 14.10. v 19:00 v Konici na faře.
  • Na mši sv. v rámci partnerské návštěvy z Paderbornu jste zváni v sobotu 15.10. v 9:30 do Jesence.
  • Děkanátní pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání se koná 15.10. v katedrále v Olomouci. Z Konice bude odjíždět autobus již ve 13:30, návrat z Olomouce bude cca. v 19:00.
  • Na kulturní program oslav 250.výročí posvěcení farního kostela sv.Jakuba st. jste zváni příští víkend do Kostelce n.H., bližší info na nástěnce.
  • Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800