Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

16. 10. 2022 - 23. 10. 2022


neděle 16. 10.      29. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděk. P. Marii za dožití 75 let s prosbou o další B.pomoc a ochranu pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 17. 10.      památka sv. Ignáce Antiošského, biskupa a mučedníka

Konice 7:50   za + rodiče, bratra Václava a duše v o.


úterý 18. 10.   svátek sv. Lukáše, evangelisty

Konice 7:50   za Leopolda Nedomanského, manželku, rodiče z obou stran a duše v o.


středa 19. 10.

Konice 18:00   za Pavla Páleníka při příležitosti nedožitých 50 let


čtvrtek 20. 10.

Jesenec 18:00   za rodiny Konečných a Vítkovu


pátek 21. 10.

Konice 15:00   za + Františka Svobodu

Budětsko 18:00


sobota 22. 10.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   za + Ferdinanda Janečka, celou živou a + rodinu a duše v o.

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 23. 10.      30. neděle v mezidobí

den modliteb za misie

Konice 7:45   na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za Ladislava Buriana, sestru Miladu a za živou a + rodinu

Konice 10:45   za duše + rodiny Grünfeldové a Voldánové


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.390,- Kč, v Jesenci 3.860,- Kč, na Skřípově 1.340,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za účast na včerejší děkanátní pouti za obnovu rodin a duch.povolání v Olomouci.
  • Zemřel p.František Svoboda z Ochoze, pohřeb bude v pátek v 15:00 z kostela v Konici. R.I.P.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • Příští neděli vykonáme sbírku na misie, prosím o vaši štědrost.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800