Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

23. 10. 2022 - 30. 10. 2022


neděle 23. 10.      30. neděle v mezidobí

den modliteb za misie

Konice 7:45   na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za Ladislava Buriana, sestru Miladu a za živou a + rodinu

Konice 10:45   za duše + rodiny Grünfeldové a Voldánové


pondělí 24. 10.

mše sv. nebude


úterý 25. 10.

Konice 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl

Konice 10:00   mše sv. v rámci charitního stacionáře


středa 26. 10.

Konice 18:00   za rodiče Fišerovy, Jedličkovy a Pavla Janečka


čtvrtek 27.10.

Jesenec 18:00   za Jana a Elišku Bomberovy, živou a + rodinu a duše v o.

 

pátek 28.10.     svátek sv.Šimona a Judy, apoštolů

Konice 7:50   za + Emilii Vrbovu u příležitosti nedožitých 100 let, rodinu Augustynovu a duše v o.

Ochoz 18:00


sobota 29. 10.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   za syna Vladimíra a duše v o.

Skřípov 18:00   za + manžele Lerchovy a Horákovy


neděle 30. 10.      slavnost Výročí posvěcení kostela

Konice 7:45   za + Josefa Koutného, sestru, rodiče a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, dvoje rodiče a živou a + rodinu Konice

10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 14.862,- Kč, v Jesenci 3.930,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci je možné vybrat si 8 dní v době 25.10.-8.11. Kromě obvyklých podmínek (mše sv. a sv. přijímání ten den, modlitba na úmysl sv.otce ten den, sv. zpověď v okruhu těchto dní) je třeba navštívit ve vybraný den hřbitov a pomodlit se tam jakoukoli modlitbu za zemřelé.
  • Mše svatá pro děti bude středu v 18:00 v kostele v Konici.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek 28.10. v 19:00 v Konici na faře.
  • Dušičkové pobožnosti se budou konat příští neděli: v Jesenci ve 14:00 a v Konici v 15:30, kde se sejdeme u horní brány hřbitova.
  • Na děkanátní přespávačku ve dnech 4.-6.11. zveme děti ve věku 8-13 let, bližší info na nástěnce.
  • Při příležitosti 50.výročí od úmrtí biskupa v Českých Budějovicích, Mons. Josefa Hloucha zveme na přednášku o tomto kandidátu blahořečení, a to v sobotu 12.11. v Konici na faře, info na plakátku.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800