Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

30. 10. 2022 - 6. 11. 2022


neděle 30. 10.      slavnost Výročí posvěcení kostela

Konice 7:45   za + Josefa Koutného, sestru, rodiče a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 31. 10.

Konice 7:50   za Antonína Burgeta, rodiče, sourozence a duše v o.


úterý 1. 11.      slavnost Všech svatých

Konice 7:50   za rodiče a prarodiče z obou stran a duše v o.

Jesenec 17:00   za maminku a babičku a za + z rodiny


středa 2. 11.      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Konice 7:50   za + Karla Klváčka, syny a celou rodinu

Jesenec 17:00   za rodiče Vařekovy, syna, dceru, zetě, vnučku a živou a + rodinu


čtvrtek 3. 11.

Jesenec 17:00   za Marii a Fr. Štefanovy, syna Pavla, živou a + rodinu Štefanovu, Konečnou a Skopalovu


pátek 4. 11.      památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Konice 7:50   za Marii a Josefa Slováčkovy a + sourozence

Konice 17:00 za pracovníky a klienty charity


sobota 5. 11.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   na poděk.P.Bohu za všechny milosti s prosbou o B.požeh. a ochranu P.Marie pro celou rodinu

Skřípov 17:00


neděle 6. 11.      32. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Chytilovy a Popelkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za rodinu Eyerovu a Pavlasovu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli (na misie) bylo vybráno v Konici 18.670,- Kč, v Jesenci 14.000,- Kč, na Skřípově 2.680,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Z důvodu změny času (ze soboty na neděli) budou začínat večerní bohoslužby v 17:00.
  • Dušičková pobožnost se koná dnes v Jesenci v 14:00, v Konici v 15:30, v sobotu po mši sv. na Skřípově.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci je možné vybrat si 8 dní v době 25.10.-8.11. Kromě obvyklých podmínek (mše sv. a sv. přijímání ten den, modlitba na úmysl sv.otce ten den, sv. zpověď v okruhu těchto dní) je třeba navštívit ve vybraný den hřbitov a pomodlit se tam jakoukoli modlitbu za zemřelé.
  • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek 3.11. odpoledne, v Konici v pátek 4.11. během dne.
  • Setkání seniorů ve společenství Klas bude v pátek po ranní mši svaté a adoraci dole na faře.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • Účastnit se adorace můžete příští neděli v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
  • Při příležitosti 50.výročí od úmrtí biskupa v Českých Budějovicích, Mons. Josefa Hloucha zveme na přednášku o tomto kandidátu blahořečení, a to v sobotu 12.11. v Konici na faře, info na plakátku.
  • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800