Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

6. 11. 2022 - 13. 11. 2022


neděle 6. 11.      32. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Chytilovy a Popelkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za rodinu Eyerovu a Pavlasovu


pondělí 7. 11.

Konice 17:00   za duše v o., na které nikdo nepamatuje


úterý 8. 11.

mše sv. nebude


středa 9. 11.      svátek Posvěcení lateránské baziliky

Konice 17:00   za rodiče Ludmilu a Františka Ullmanovy


čtvrtek 10. 11.      památka sv. Lva Velikého, papeže a uč.církve

Jesenec 17:00   za rodiče Hádrovy a duše v o.


pátek 11. 11.      památka sv. Martina Tourského, biskupa

Konice 7:50   za + manžela a syna Miroslava

Budětsko 17:00


sobota 12. 11.památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Konice 7:50

Skřípov 17:00   za živé a + členy živého růžence na Skřípově


neděle 13. 11.      33. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Josefa Spurného, dceru Ludmilu a oboje rodiče

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Ladislava a Janu Růžičkovy, jejich rodiče a dar zdraví pro děti


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 9.160,- Kč, v Jesenci 4.330,- Kč, na Skřípově 1.284,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Účastnit se adorace můžete dnes v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
  • Při příležitosti 50.výročí od úmrtí biskupa v Českých Budějovicích, Mons. Josefa Hloucha zveme na přednášku o tomto kandidátu blahořečení, a to v sobotu 12.11. v Konici na faře, info na plakátku;
  • biřmovanci se zúčastní této přednášky místo páteční přípravy.
  • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově s  nástupem do funkce 1. ledna 2023; bližší info na nástěnce.
  • Pro zájemce o levnější volání telefonem nabízí Arcibiskupství olomoucké zvýhodněné tarify, bližší info na faře v Konici nebo na farním webu.
  • Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800