Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

13. 11. 2022 - 20. 11. 2022


neděle 13. 11.      33. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Josefa Spurného, dceru Ludmilu a oboje rodiče

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Ladislava a Janu Růžičkovy, jejich rodiče a dar zdraví pro děti


pondělí 14. 11.

mše sv. nebude


úterý 15. 11.

mše sv. nebude


středa 16. 11.

Konice 17:00   za živou a + rodinu Voglovu duše v o.


čtvrtek 17. 11.      památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Jesenec 17:00      za + Petra Lexu a duše v o.


pátek 18. 11.

Konice 7:50   za + Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu

Březsko 17:00


sobota 19. 11.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   na poděkování P.Bohu za dar zdraví s prosbou o ochranu celé rodiny

Skřípov 17:00   za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence


neděle 20. 11.      slavnost Ježíš Krista Krále

Konice 7:45   za + Marii Machačovu, + rodiče, sestry a duše v o.

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Burianovu, Hradilovu, Kubalčíkovu a Suchomelovu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za další práci, kterou kolem kostela děláte. Při sbírce minulou neděli (na charitu) bylo vybráno v Konici 10.750,- Kč, v Jesenci 8.120,- Kč, na Skřípově 2.670,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za účast na včerejší přednášce o Mons.Hlouchovi.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800