Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

20. 11. 2022 - 27. 11. 2022


neděle 20. 11.      slavnost Ježíš Krista Krále

Konice 7:45   za + Marii Machačovu, + rodiče, sestry a duše v o.

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Burianovu, Hradilovu, Kubalčíkovu a Suchomelovu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 21.11.      památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

Konice 7:50   za Petra Kapce, oboje rodiče a za bratra Josefa


úterý 22. 11.      památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Konice 9:00   za + kněze našeho děkanátu


středa 23. 11.

Konice 17:00   za rodinu Štaffovu a Hanušovu


čtvrtek 24. 11.      památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, mučedníků

Jesenec 17:00   za Josefa a Danuši Kvapilovy, za Marii Hejlovu a rodiče z obou stran


pátek 25. 11.

Konice 7:50   za Jana Ševčíka, rodiče, prarodiče a duše v o.

Ochoz 17:00


sobota 26. 11.      sobotní památka P. Marie

Konice 7:50      za dobrou volbu olomouckého arcibiskupa

Skřípov 17:00   za farníky


neděle 27. 11.     1. neděle adventní

Konice 7:45   na úmysl dárce

Jesenec 9:15   za ž. a + rodinu Hajkrovu, Staroštíkovu a Holubovu, za živé a + přátele a duše v o.

Konice 10:45   za manžele Boženu a Josefa Tylšarovy a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za další práci, kterou kolem kostela děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.850,- Kč, v Jesenci 4.500,- Kč, na Skřípově 730,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Adventní kalendáře s biblickými citáty na jednotlivé dny adventu jsou k vyzvednutí v sakristii; výrobní cena je 15,- Kč/kus, ale kalendáře budeme vydávat za dobrovolný příspěvek.
  • Přednášky o rodině na základě exhortace Amoris laetitia (O lásce v rodině) papeže Františka si pro vás připravili kněží našeho děkanátu ve spolupráci s děkanátním CPR. Přednášky jsou určeny přednostně pro manžele, rodiče i ty, kdo o manželství uvažují, ale i pro všechny další farníky. Budou probíhat vždy třetí neděli v měsíci od listopadu do června příštího roku. První přednáška se koná dnes v 16:00 v Konici na faře.
  • Mše svatá pro děti bude středu v 17:00 v kostele v Konici.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • CMG Prostějov zve všechny na Adventní zastavení, které se koná příští neděli v 15:00 v kostele Povýšení sv.Kříže v Prostějově. Bližší info na plakátku.
  • Setkání pastorační rady ŘKF Konice a Skřípov bude v pondělí 28.11. v 19:00 na faře, setkání v Jesenci ve čtvrtek 1.12. po mši sv. v sakristii.
  • Prosím odběratele časopisu Nezbeda a In! o sdělení, zda v příštím roce budou chtít dané časopisy odebírat; možnost nově se přihlásit mají i ti, kdo dosud časopis neodebírali (do konce listopadu).
  • Aktuální ceník vín Arcibiskupského zemského vína v Kroměříži je k dispozici na stolečku s tiskovinami-máte možnost si z něj vybrat a zapsat na přiložený formulář do 4.12.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800