Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

27. 12. 2022 - 4. 12. 2022


neděle 27. 11.      1. neděle adventní

Konice 7:45   na úmysl dárce

Jesenec 9:15   za ž. a + rodinu Hajkrovu, Staroštíkovu a Holubovu, za živé a + přátele a duše v o.

Konice 10:45   za manžele Boženu a Josefa Tylšarovy a duše v o.


pondělí 28. 11.

mše sv. nebude


úterý 29. 11.

Konice 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl


středa 30. 11.svátek sv. Ondřeje, apoštola

Konice 17:00   za živou a + rodinu Krejčí a duše v o.


čtvrtek 1. 12.

Jesenec 17:00   na úmysl dárce


pátek 2. 12.

Konice 7:50   za Miroslava a Jarmilu Antlovy a pravnučku Martinu

Konice 17:00   za Vojtěcha Blažka a rodiče Novákovy


sobota 3. 12.památka sv. Františka Xaverského, kněze

Konice 7:50   za rodiče Dosedělovy

Skřípov 17:00   za Adélku a Jaroslava Zapletalovy


neděle 4.12.     2. neděle adventní

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Josefa Švece, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Konice 10:45   za Filoménu Svobodovu, manžela a vnuka


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 16.150,- Kč, v Jesenci 3.010,- Kč, na Skřípově 640,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • Setkání pastorační rady ŘKF Konice a Skřípov bude v pondělí 28.11. v 19:00 na faře, setkání v Jesenci ve čtvrtek 1.12. po mši sv. v sakristii.
 • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek 1.12. odpoledne, v Konici v pátek 2.12. během dne.
 • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
 • Účastnit se adorace můžete příští neděli v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
 • Prosím odběratele časopisu Nezbeda a In! o sdělení, zda v příštím roce budou chtít dané časopisy odebírat; možnost nově se přihlásit mají i ti, kdo dosud časopis neodebírali (do konce listopadu).
 • Aktuální ceník vín Arcibiskupského zemského vína v Kroměříži je k dispozici na stolečku s tiskovinami-máte možnost do 4.12. si z něj vybrat a zapsat na přiložený formulář.
 • Na den otevřených dveří zve zájemce AG v Kroměříži, a to v sobotu 3.12. v čase 9:00-12:00, více na www.agkm.cz; den otevřených dveří na CMG v Prostějově probíhá v úterý 6.12. odpoledne, bližší info na plakátku.
 • Stolní kalendáře s církevním kalendáriem na příští rok jsou již rozebrané. Další zájemci o kalendáře, zapisujte se v sakristii do příští neděle 4.12.
 • Zapisovat mešní úmysly na 1.pololetí roku 2023 můžete v Konici v pondělí 5.12. po ranní mši sv. a ve středu 7.12. od 15:00, popř. po večerní mši sv.; v Jesenci ve čtvrtek 8.12. po večerní mši sv.
 • Mikulášské balíčky budou letos nadělovány dětem pouze v Jesenci, a to po mši sv. 11.12.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800