Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

4. 12. 2022 - 11. 12. 2022


neděle 4. 12.      2. neděle adventní

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Josefa Švece, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Konice 10:45   za Filoménu Svobodovu, manžela a vnuka


pondělí 5. 12.

Konice 7:50   na poděk.P.Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu


úterý 6. 12.

Konice 7:50   za rodinu Vrbovu a Studených a živé a + z jejich rodin


středa 7. 12.      památka sv. Ambrože, biskupa a uč.církve

Konice 17:00   za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu


čtvrtek 8. 12.      slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

doporučený svátek

Konice 7:50   za Janu Ulmanovu, bratra a rodiče Jáchymovy

Jesenec 17:00


pátek 9. 12.

Konice 7:50      za Antonína Burgeta, rodiče, sourozence a duše v o.


sobota 10. 12.

Konice   mše sv. nebude

Skřípov 17:00   za živou a + rodinu Dočkalovu, Růžičkovu, Nevrlovu a Kaplánkovu


neděle 11. 12.      3. neděle adventní

Konice 7:45   za + Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Jana Grulicha, jeho sourozence, celou živou a + rodinu a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 9.180,- Kč, v Jesenci 3.520,- Kč, na Skřípově 540,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • Účastnit se adorace můžete dnes v Konici (14:30-16:30) i v Jesenci (15:00-16:00); v případě prázdného rozpisu bude adorace zrušena (jako minulý měsíc v Konici).
 • Kvůli úsporám el.energie budeme v Konici při bohoslužbách ve všední dny topit jen v předním bloku lavic (z vašeho pohledu napravo); prosím, abyste v dalších blocích topení nezapínali.
 • Zapisovat mešní úmysly na 1.pololetí roku 2023 můžete v Konici v pondělí 5.12. po ranní mši sv. a ve středu 7.12. od 15:00, popř. po večerní mši sv.; v Jesenci ve čtvrtek 8.12. po večerní mši sv.
 • Příprava na sv.biřmování tento týden mimořádně nebude.
 • Přednášky o rodině na základě exhortace Amoris laetitia (O lásce v rodině) papeže Františka si pro vás připravili kněží našeho děkanátu ve spolupráci s děkanátním CPR. Na další přednášku z tohoto cyklu jste zváni příští neděli v 16:00 na faru do Jednova.
 • Prosím členy Ekonomické rady ŘKF Konice ke krátké schůzce v pondělí 12.12. v 19:00.
 • Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda a také nové číslo farního Zpravodaje.
 • Časopis Rodinný život na příští rok je možné si objednat do poloviny prosince.
 • Příležitost ke sv.smíření před vánocemi bude v Konici v sobotu 17.12. v čase 8:30-10:30, na Skřípově v sobotu 18.12. v čase 16:30-17:00 a v Jesenci ve čtvrtek 22.12 v čase 15:30-17:00.
 • Příležitosti ke sv.smíření v našem děkanátu jsou vyvěšeny na nástěnce, rozpis vánočních bohoslužeb v děkanátu je ve Zpravodaji a na farním webu.
 • Stavění vánočních stromků v Konici je naplánováno na sobotu 17.12. Prosím ochotné farníky o pomoc, bližší info vám ochotně podá p.kostelník; zdobit stromečky budeme v pátek 23.12. po ranní mši sv., domlouvejte se s Lucií Grulichovou.
 • V Jesenci v kostele budeme stavět vánoční stromečky v pondělí 19.12. od 9:00, přijďte pomoct.
 • Svou činnost v děkanátním CPR se rozhodla ukončit pí.Anna Burgetová, a to od 1.1.2023. Jménem naší farnosti a celého děkanátu jí děkuji za vše, co v této službě vykonala pro růst Božího království.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800