Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

11. 12. 2022 - 18. 12. 2022


neděle 11. 12.      3. neděle adventní

Konice 7:45   za + Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Jana Grulicha, jeho sourozence, celou živou a + rodinu a duše v o.


pondělí 12. 12.

Konice 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl


úterý 13. 12.      památka sv. Lucie, panny a mučednice

Konice 7:50   za rodiče Čeplovy a Grulichovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:00   mše sv. pro charitu-stacionář


středa 14. 12.      památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč.církve

Konice 17:00   za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a za duše v o.


čtvrtek 15. 12.

Jesenec 17:00   za + manžela, rodiče, bratry a živou a + rodinu


pátek 16. 12.

Konice 7:50   za rodiče Pajchlovy, syna, zetě a duše v o.


sobota 17. 12.

Konice 7:50   za + Františka Blechtu a celou živou a + rodinu

Skřípov 17:00   za Jana Lutera


neděle 18. 12.      4. neděle adventní

Konice 7:45   za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v o.

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.630,- Kč, v Jesenci 4.320,- Kč, na Skřípově 1.200,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Kvůli úsporám el.energie budeme v Konici při bohoslužbách ve všední dny topit jen v předním bloku lavic (z vašeho pohledu napravo); prosím, abyste v dalších blocích topení nezapínali.
  • Na přednášku o rodině na základě exhortace Amoris laetitia (O lásce v rodině) papeže Františka jste zváni dnes v 16:00 na faru do Jednova.
  • Prosím členy Ekonomické rady ŘKF Konice ke krátké schůzce v pondělí 12.12. v 19:00 na faře.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • Příležitost ke sv.smíření před vánocemi bude v Konici v sobotu 17.12. v čase 8:30-10:30, na Skřípově v sobotu 17.12. v čase 16:30-17:00 a v Jesenci ve čtvrtek 22.12 v čase 15:30-17:00.
  • Stavět vánoční stromky budeme v Konici v sobotu 17.12. dopoledne, v Jesenci v pondělí 19.12. od 9:00, prosím ochotné farníky o pomoc.
  • Charita Konice hledá sociálního pracovníka pro DPS Bohuslavice, bližší info na plakátku a na webu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800