Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

25. 12. 2022 - 1. 1. 2023


neděle 25. 12.      slavnost Narození Páně

zasvěcený svátek

Konice 7:45   za živou a + rodinu Weisgerberovu, Spáčilovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za Jana a Ludmilu Kvapilovy a duše v o. s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu

Konice 10:45   za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy, syna a duše v o.


pondělí 26. 12.      svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Konice 7:50   za + Josefa Přecechtěla a rodiče

Jesenec 9:15   za Annu Koutnou, manžela a syna

Skřípov 10:45   za farníky


úterý 27. 12.      svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Konice 7:50   za Františka a Ludmilu Popelkovy a syna Josefa


středa 28. 12.      svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Konice 17:00   za Anežku Drešrovu, manžela, syna, rodiče a sourozence


čtvrtek 29. 12.

Jesenec 17:00   na úmysl dárce


pátek 30. 12.      svátek sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Konice 7:50   za Josefa Horáka, dva bratry, dvě švagrové a rodiče


sobota 31. 12.

Konice 7:50   na poděkování P. Bohu a P. Marii za 75 let života a 55 let manželství

Skřípov 17:00   za Jakuba Zapletala


neděle 1. 1.      slavnost Matky Boží, P.Marie

zasvěcený svátek

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za ochranu P.Marie pro celou rodinu, přátele a dobrodince

Konice 10:45   na poděkování P. Bohu za 88 let života a za ž. a + r. Kutou a Kordekovu a za duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k vánočním svátkům i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 19.760,- Kč, v Jesenci 4.050,- Kč, na Skřípově 650,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pokud by někdo měl zájem o chvojí z vánočních stromečků, je k dispozici na faře.
  • Žehnat víno budeme na svátek sv. Jana, při ranní mši sv. v Konici, objednané víno si můžete ještě vyzvednout během tohoto týdne na faře v Konici.
  • K adoraci na závěr roku jste zváni ve čtvrtek 29.12. po mši sv. do Jesence, v pátek 30.12. v 17:00 do Konice a v sobotu po večerní mši sv. na Skřípov.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek 30.12. v 19:00 v Konici na faře.
  • CPR Prostějov pořádá kurz Manželské večery, bližší info na plakátku a na webu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800