Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

1. 1. 2023 - 8. 1. 2023


neděle 1. 1.      slavnost Matky Boží, P. Marie

zasvěcený svátek

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za ochranu P.Marie pro celou rodinu, přátele a dobrodince

Konice 10:45   na poděkování P.Bohu za 88 let života a za ž. a + r. Kutou a Kordekovu a za duše v o


pondělí 2. 1.      památka sv. Bazila Vel. a Řehoře Naz., biskupů a uč. církve

Konice 7:50   za živé a + spolupracovníky a spoluobčany


úterý 3. 1.

mše sv. nebude


středa 4. 1.

Konice 17:00


čtvrtek 5. 1.

Jesenec 17:00   za Miloslava Fiedlera, Anežku a Bohuslava Dostálovy a živou a + rodinu


pátek 6. 1.      slavnost Zjevení Páně

Konice 7:50   za všechny + přátele a dobrodince

Konice 17:00  bohoslužba slova a žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky


sobota 7. 1.

Konice 7:50   za + rodinu Hofmanovu a duše v o.

Skřípov 17:00   za Jarmilu a Josefa Sedláčkovy


neděle 8. 1.   svátek Křtu Páně

končí doba vánoční

Konice 7:45   za + Antonína Burgeta, manželku Emílii a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   na poděk.za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu a za všechny dobrodince


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k vánočním svátkům i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírkách na vánoční svátky (půlnoční, Hod Boží, sv.Štěpán) bylo vybráno v Konici 22.860,- Kč, v Jesenci 18.750,- Kč, na Skřípově 1.300,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pohřeb p. Oldřicha Pajchla bude v pondělí 2.1. ve 14:00 z farního kostela v Konici. R.I.P.
  • Při mši sv. 6.1. se budou žehnat tříkrálová voda, kadidlo a křída, popř. zlaté předměty.
  • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek 5.1. odpoledne v Jesenci; návštěvy nemocných v Konici budou od nového roku rozděleny (6.1. Konice, 13.1. okolní obce kolem Konice).
  • Adorační den ŘKF Jesenec bude v sobotu 7.1., k adoraci se zapisujte na stolečku s tiskovinami.
  • Setkání seniorů ve společenství Klas bude v pátek po ranní mši svaté v Konici na faře.
  • Příprava na sv.biřmování tento týden nebude.
  • Tříkrálová sbírka bude probíhat 6.-8.1., požehnání koledníkům v pátek v 17:00 při BS v Konici.
  • Na vánoční pobožnost se zpěvem koled (místo adorace) jste zváni v neděli 8.1. od 15:00 do Konice.
  • Vyšlo nové číslo Zpravodaje farností, kde je uveden přehled změn v pastoraci od nového roku.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800