Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

8. 1. 2023 - 15. 1. 2023


neděle 8. 1.     svátek Křtu Páně

končí doba vánoční

Konice 7:45   za + Antonína Burgeta, manželku Emílii a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   na poděk.za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu a za všechny dobrodince


pondělí 9. 1.

začíná liturgické mezidobí

Konice 7:50   za + Jana Štaffu a celou živou a + rodinu Štaffovu


úterý 10. 1.

mše sv. nebude


středa 11. 1.

Konice 17:00   za Rostislava Machače, rodiče z obou stran, dva bratry a duše v o.


čtvrtek 12. 1.

Jesenec 17:00   za + rodiče Marii a Václava Navrátilovy, celou živou a + rodinu a duše v o.


pátek 13. 1.

Konice 7:50   za + syna, manžela a duše v o.


sobota 14. 1.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   za živé a + kněze, kteří sloužili v naší farnosti

Skřípov 17:00   za živou a + rodinu Skulilovu, Schönovu a Všetičkovu


neděle 15. 1.      2. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování dárcům, koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky

Jesenec 9:15   za Marii a Antonína Navrátilovy a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k vánočním svátkům i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 10.070,- Kč, v Jesenci 5.510,- Kč, na Skřípově 1.200,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí. Odstrojovat vánoční výzdobu budeme po hromnicích.
  • Poděkování všem organizátorům, koledníčkům i dárcům za včerejší koledování. Pokud k někomu koledníčci nedorazili, je možné přispět na účel sbírky kdykoli během letošního roku, a to skrze online koledu; bližší info na www.trikralovasbirka.cz
  • Na vánoční pobožnost se zpěvem koled (místo adorace) jste zváni dnes od 15:00 do Konice.
  • Návštěvy nemocných v okolních obcích kolem Konice budou v pátek 13.1. během dne.
  • Pohřeb p. Jana Buriana bude v pátek 13.1. v 15:00 z kostela v Jesenci. R.I.P.
  • Přednášky o rodině na základě exhortace Amoris laetitia (O lásce v rodině) papeže Františka si pro vás připravili kněží našeho děkanátu. Na další přednášku z tohoto cyklu jste zváni příští neděli v 16:00 na faru do Senice na Hané.
  • Ples farníků se bude konat v sobotu 21.1. od 19:30 v KZ v Jesenci.
  • Děkanátní ples se uskuteční v sobotu 28.1. v KZ v Suchdole u Prostějova, bližší info na plakátku.
  • Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800