Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice


Týdenní rozpisy bohoslužeb a ohlášky.

Pokud u času bohoslužby není uvedeno místo, myslí se jím farní kostel Narození Panny Marie v Konici.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800