Vytisknout

13. 10. 2019 - 20. 10. 2019


NEDĚLE 13. 10.      28. neděle v mezidobí

07:45   Za Františka Drešra, manželku, rodiče a sourozence

10:45   Za Josefa Slámu, manželku, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu


PONDĚLÍ 14. 10.      nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka

07:50   Za + rodiče a prarodiče z obu stran


ÚTERÝ 15. 10.      Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

07:50   Za Bohuslava a Vlastu Jamborovi a duše v očistci


STŘEDA 16. 10.      nezávazná památka sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque, panny

19:00   Za + Marii Blechtovu, manžela, syna, dceru a živou a + rodinu slouží novokněz P. Jan Faltýnek


ČTVRTEK 17. 10.      Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

06:45


PÁTEK 18. 10.      Svátek sv. Lukáše, evangelisty

ranní mše svatá dnes není

18:00   Misijní modlitební most

18:30   Za misie a posílení misijního ducha


SOBOTA 19. 10.      nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů mučedníků / sv. Pavla od Kříže, kněze

Jesenec 11:00   SŇATEK: Michal Krchňák - Klára Antlová


NEDĚLE 20. 10.      29. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie sbírka na misie

07:45   Za farníky

10:45   Za rodinu Švecovu, Volíkovu, manžela, 2 bratry a švagra