Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Spolčo Beta je společenství mládeže ve věkovém rozpětí zhruba 11 až 17 let. Scházíme se každých 14 dní v sobotu večer na konické faře. Probíráme témata ohledně života církve a v církvi, světců, křesťanských svátků a aktuálních témat. Pravidelně každý rok si také připravujeme představení pro širokou veřejnost, která se konají v konickém kostele. Každý, kdo by se chtěl přidat je srdečně vítán!

spolco beta

Pro více informací navštivte naši facebookovou skupinu, kde najdete veškeré potřebné informace: https://www.facebook.com/groups/1508705616097253/?fref=ts

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800