Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Pastorační rada Římskokatolické farnosti Konice a Skřípov u Konice

Předsednictvo:

 • P. ThLic. František Urban Th.D. - předseda
 • Dominik Ullman - místopředseda
 • Mgr. Miroslav Novotný - sekretář
 • Rostislav Koutný - člen PR za farnost Konice
 • Josef Všetička - člen PR za farnost Skřípov

 Ostatní členové:

 • Jitka Bílá
 • Mgr. Eva Procházková
 • Mgr. Karel Podhorný
 • Naděžda Páleníková, DiS.
 • Petr Zapletal
 • Svatava Grulichová
 • Jaromír Dedek
 • Bc. Jaroslav Procházka, st.
 • Jan Vogl
 • Pavla Hušková
 • Jan Klváček
 • Dana Růžičková
 • Petr Ullman st.

Stanovy pastorační rady:

ico sm pdf Stanovy PR


Zápisy z pastoračních rad farností Konice a Skřípov:

ico sm pdf Zápis z jednání PR ze dne 17. dubna 2023

ico sm pdf Zápis z jednání PR ze dne 2. února 2023

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800