Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Pastorační rada Římskokatolické farnosti Konice a Skřípov u Konice

Předsednictvo:

 • P. ThLic. František Urban Th.D. - předseda
 • Mgr. Zdeněk Jedlička - místopředseda
 • Mgr. Miroslav Novotný - sekretář
 • Rostislav Koutný - člen PR za farnost Konice
 • Josef Všetička - člen PR za farnost Skřípov

 Ostatní členové:

 • Jitka Bílá - za kacelář farnosti
 • Mgr. Eva Procházková - za mládež a scholu
 • Mgr. Anna Burgetová - za CPR Kána, Modlitby matek, katechety a škapulířové bratrstvo
 • Mgr. Karel Podhorný - za ministranty
 • Naděžda Páleníková, DiS. - za Charitu Konice
 • Petr Zapletal - za farnost Skřípov
 • Hana Sedláková
 • Jaromír Dedek
 • Jaroslav Procházka ml.
 • Jana Jelínková, Dis.
 • Bc. Jaroslav Procházka, st.
 • Jan Vogl, st.

Zápisy z jednání pastorační rady:


ico sm pdf Pastorační rada 22. června 2020

ico sm pdf Pastorační rada 24. února 2020


zip icon Archiv roku 2019

zip icon Archiv roku 2018

zip icon Archiv roku 2017

zip icon Archiv roku 2016

zip icon Archiv roku 2015

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800