Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

modlitby matek logo

Modlitby matek je modlitební hnutí a společenství matek, které si přejí modlit se společně za své děti a vnoučata. Dnes jsou modlitby matek ve více než 122 zemích světa.

Více informací (počátky, historie, současnost, spiritualita hnutí) naleznete na webu www.modlitbymatek.cz.

Příslib pro matky, které si přejí modlit se společně za své děti a vnoučata:

„Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždy je tu mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí
z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území.“
(Jer 31, 16-17)

Při našich setkáních se sjednocujeme v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíčku k patě kříže, abychom je nabídly do Ježíšovy péče. Dočkaly jsme se mnoha vyslyšených proseb.

Modlitby matek v konické farnosti

Modlitby matek podporuje v konické farnosti Centrum pro rodinu Kána Konice.  Modlitby matek probíhají na faře v Konici, v Mateřském centru Srdíčko a ve Společenském domě v Ochozi. Bližší informace poskytnou organizátorky MM - viz kontaktní údaje CPR Kána.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800