Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Pokud se v případě kostela používá pojem orientovaná stavba, znamená to, že kostel směřuje presbytářem (kněžištěm) - a tím i hlavním oltářem - k východu. Orientovanost kostelů není striktní záležitost. Existují i neorientované stavby. Většinou byly důvodem terénní poměry, tvar parcely apod. Dále, zejména v období baroka, architekti dávali často přednost pohledovému hledisku s ohledem na průčelí kostela před orientovaností stavby.

Orientované stavby mohou vykazovat jistou odchylku od východního směru - není výjimkou ani 30°.

Orientace konického kostela:

orientace kostela konice

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz