Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Presbytář - jak název napovídá - je prostor vyhrazený kněžím. V presbytáři je hlavní oltář kostela. Hranice mezi presbytářem a lodí kostela (prostorem vyhrazeným pro věřící) bývá často vyznačena tzv. triumfálním obloukem. Tak tomu je i v konickém kostele.

Vymezení presbytáře při pohledu na kostel s vnějšku ukazuje obrázek:

casti kostela 1

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800