Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Presbytář - jak název napovídá - je prostor vyhrazený kněžím. V presbytáři je hlavní oltář kostela. Hranice mezi presbytářem a lodí kostela (prostorem vyhrazeným pro věřící) bývá často vyznačena tzv. triumfálním obloukem. Tak tomu je i v konickém kostele.

Vymezení presbytáře při pohledu na kostel s vnějšku ukazuje obrázek:

casti kostela 1

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz