Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Oratoř je v kostele oddělené, vyvýšené místo určené k modlitbě. Většinou má i samostatný vchod. V konickém kostele je oratoř propojena spojovací chodbou se zámkem. Byla vybudována při přestavbě kostela premonstráty. Situace je znázorněna na obrázku:

casti kostela 2

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800