Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Oratoř je v kostele oddělené, vyvýšené místo určené k modlitbě. Většinou má i samostatný vchod. V konickém kostele je oratoř propojena spojovací chodbou se zámkem. Byla vybudována při přestavbě kostela premostráty. Situace je znázorněna na obrázku:

casti kostela 2

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz