Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Administrátor excurendo (dojíždějící duchovní správce, latinsky doslovně „vyjíždějící administrátor, správce“) je označení pro kněze pověřeného správou i jiné než své domovské farnosti (jedné nebo často i více). V zemích, kde je nedostatek kněží (což je i případ České republiky), je tento jev, kdy má jeden kněz na starosti více farností, naprosto běžný.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800