Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

Školní rok 2021/2022

Žáci den čas místo
1. a 2. třída středa 12:00 - 12:45 bude určeno
3. třída středa 12:30 - 13:15 bude určeno
4. a 5. třída středa 12:50 - 13:35 bude určeno
6. a 7. třída, prima, sekunda středa 13:30 - 14:15 učebna primy
8. a 9. třída, tercie, kvarta pátek 13:30 - 14:15 učebna primy

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800