Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Školní rok 2023/2024

Třída
Vyučující den čas místo
1. a 2. třída I. Bílá středa 12:00 - 12:45 hudebna 1.st.
3. třída F. Urban středa 12:40 - 13:25 učebna 12
(jazyková)
4. a 5. třída I. Bílá středa 12:50 - 13:35 hudebna 1.st.
6. a 7. třída, prima, sekunda F. Urban středa

13:35 - 14:10
(zkrácená)

učebna primy
8. a 9. třída, tercie, kvarta F. Urban středa 13:35 - 14:10
(zkrácená)
učebna primy

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800