Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

V posledních několika letech byla farnost Konice zapojena do programu Adopce na dálku. Mnozí z Vás podporovali finančně a také jistě i modlitbou mladého muže z Haiti, který se jmenuje Makendeur Sabléus. Ten v loňském roce uspěl u maturitních zkoušek na střední škole v Gonaïves, čímž jeho podpora v programu Adopce na dálku skončila.

Na zasedání ekonomické rady farnosti Konice v listopadu roku 2021 zazněl návrh, zda by bylo možné podporovat někoho dalšího – tento návrh byl členy rady přijat. Proto na základě komunikace mezi pí.Jitkou Bílou a koordinátorkou projektů na Haiti, pracující v rámci Arcidiecézní charity Olomouc, byl vybrán a doporučen k podpoře student Steeve Valcourt. Pochází z vesnice Baie de Henne, která se nachází na severu Haiti. V tomto školním roce navštěvuje šestou třídu, takže by jeho adopce trvala už jen čtyři roky, než dostuduje devítiletou základní školu (tj. v roce 2026). Naše podpora na kratší dobu je dána tím, že tohoto chlapce si jeho předchozí „adoptivní rodič“ nemohl dovolit dále podporovat.

Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6.500,- Kč. Zahrnuje placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů.
Chtěl bych poděkovat každému z Vás, kdo na projekt Adopce na dálku přispíváte a požádat Vás o spolupráci i pro tentokrát. Ve farním kostele v Konici je stále umístěna pokladnička s fotkou a bližšími údaji o novém „adoptivním synovi“ naší farnosti.

P. František Urban

 

adopce na dalku steeve valcourt

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800