Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Spolčo konické mládeže je společenstvím mladých lidí zhruba od 17 let. Scházíme se na konické faře každých 14 dní v pátek večer. Probíráme duchovní život, aktuální témata a diskutujeme o věcech víry. Každý, kdo by se chtěl přidat do našeho společenství je srdečně vítán!

spolco

Pro více informací navštivte naši facebookovou skupinu, kde najdete veškeré potřebné informace: https://www.facebook.com/groups/192028161282785/?fref=ts

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800