Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

15. 1. 2023 - 22. 1. 2023


neděle 15. 1.      2. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování dárcům, koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky

Jesenec 9:15   za Marii a Antonína Navrátilovy a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 16. 1.

Konice 7:50   na jistý úmysl a za živou + rodinu


úterý 17. 1.      památka sv. Antonína, opata

mše sv. nebude


středa 18. 1.      památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

Konice 17:00   za + Věru Stratilovu


čtvrtek 19. 1.

Jesenec 17:00   za živou a + rodinu Lexovu a Hrouzovu


pátek 20. 1.

Konice 7:50   na úmysl dárce


sobota 21. 1.      památka sv. Anežky Římské, panny a mučed.

Konice 7:50   za jednotu křesťanů

Skřípov 17:00   za farníky


neděle 22. 1.      3. neděle v mezidobí

neděle Božího slova

Konice 7:45   za živou a + rodinu Tobolovu, Císarikovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za + rodiče Vařekovy, Květenských a vnuka Radka

Konice 10:45   za synovce Davida


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 9.030,- Kč, v Jesenci 3.810,- Kč, na Skřípově 1.865,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Přednášky o rodině na základě exhortace Amoris laetitia (O lásce v rodině) papeže Františka si pro vás připravili kněží našeho děkanátu. Na další přednášku z tohoto cyklu jste zváni dnes v 16:00 na faru do Senice na Hané.
  • Výsledky TS jsou k dispozici na webu farnosti Konice nebo www.trikralovasbirka.cz/vysledky
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná ve středu, můžeme se k němu připojit osobní modlitbou.
  • Na kurz Manželské večery (pořádá CPR Prostějov) je možné se přihlašovat do 20.1.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • Ples farníků se bude konat v sobotu 21.1. od 19:30 v KZ v Jesenci.
  • Příští neděli vykonáme sbírku na biblické dílo.
  • Děkanátní ples se uskuteční v sobotu 28.1. v KZ v Suchdole u Prostějova, bližší info na plakátku.
  • Další knihy z farní knihovny jsou k rozebrání v kapli Nejsvětější Trojice v Konici.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800