Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

18. 2. 2024 - 25. 2. 2024


neděle 18. 2.      1. neděle postní

Konice 7:45   za Antonína Burgeta a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Zdeňka Vychodila, bratra, rodiče a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 19. 2.

Konice 7:50   za Oldřicha Slouku a celou rodinu


úterý 20. 2.

Konice 10:00   mše sv. za charitu (na faře)


středa 21. 2.

Konice 17:00   za + rodiče Sedlákovy a + synovce a jeho rodiče


čtvrtek 22. 2.      svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Jesenec 17:00   za rodinu Hájkovu, Faltýnkovu a Františku Vychodilovou


pátek 23. 2.

Konice 7:50   na úmysl dárce


sobota 24. 2.

Konice 7:50   za + vnuka a živou rodinu

Skřípov 17:00   za farníky


neděle 25. 2.      2. neděle postní

Konice 7:45   za rodinu Reitrovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za milovanou manželku

Konice 10:45   za Ladislava Vojtoviče a celou živou a + rodinu Vojtovičovu a Čeplovu


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 9.170,- Kč, v Jesenci 4.080,- Kč, na Skřípově 2.260,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • Pobožnosti křížové cesty během postní doby se můžete účastnit: v Jesenci ve čtvrtek v 16:15 a v neděli ráno v 8:30, v Konici v pátek v 17:00 a v neděli ve 14:00, na Skřípově denně v 15:00 v kostele (v sobotu večer přede mší sv. v kapli na faře).
 • Schránky Postní almužna jsou k vyzvednutí na stolečku s tiskovinami, můžeme do nich střádat, co si během postní doby odepřeme. Vybírat je budeme opět na Květnou neděli, tj. 24.3.
 • Aktivita Postní kapky nabízí na každý den postní doby citace z apoštolské exhortace Verbum Domini (O Božím slově) papeže Benedikta XVI. a další inspirativní myšlenky, a to prostřednictvím mobilní aplikace (pro telefony Android), e-mailu, SMS nebo webové stránky. Více na www.postnikapky.cz
 • Na náboženství pro dospělé jste zváni ve středu po večerní mši sv. na faru do Konice.
 • Společenství mládeže Exit bude v pátek od 19:00 na faře ve Ptení, bližší info na nástěnce a webu.
 • Postní duchovní obnovu na téma: Co to znamená jít s Ježíšem na poušť? povede P.Josef Slezák, farář z Jevíčka; začínáme v sobotu 24.2. na faře v Konici (přednášky 9:00 a 10:30).
 • Sbírku Svatopetrský haléř, kterou sv.otec pomáhá chudým a potřebným, vykonáme příští neděli.
 • Hlasování o tzv. manželství pro všechny se bude konat na půdě Parlamentu ČR na přelomu února a března. Proto je třeba podpořit manželství mezi mužem a ženou, můžete tak učinit na odkazu https://dopis77.cz (možnost přihlášení ke konkrétní pomoci, např. modlitbou či podpisem petice).
 • Pastorační rada v Jesenci bude mít setkání ve čtvrtek 29.2. po mši sv. v sakristii.
 • Další přednáška v rámci kurzu lektorů bude v pátek 1.3. od 18:00 na faře v Konici.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800