Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

25. 2. 2024 - 3. 3. 2024


neděle 25. 2.      2. neděle postní

Konice 7:45   za rodinu Reitrovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za milovanou manželku

Konice 10:45   za Ladislava Vojtoviče a celou živou a + rodinu Vojtovičovu a Čefovu


pondělí 26. 2.

mše sv. není


úterý 27. 2.

mše sv. není


středa 28. 2.

Konice 17:00   na úmysl dárce


čtvrtek 29. 2.

Jesenec 17:00   za živou a + rodinu Markovu


pátek 1. 3.

Konice 7:50   za Boženu a Jana Beneše a živou a + rodinu Benešovu


sobota 2. 3.

Konice 7:50   na úmysl dárce

Skřípov 17:00   za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a rodiče


neděle 3. 3.       3. neděle postní

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v o.

Konice 10:45   za Anežku a Aloise Ohlídalovy, za živou a + rodinu a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 15.560,- Kč, v Jesenci 5.260,- Kč, na Skřípově 1.370,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • Poděkování za účast na včerejší duchovní obnově v Konici.
 • Na pobožnost křížové cesty během postní doby jste zváni: do Jesence ve čtvrtek v 16:15 a v neděli ráno v 8:30, do Konice v pátek v 17:00 a v neděli ve 14:00, na Skřípov denně v 15:00 do kostela (v sobotu večer přede mší sv. do kaple na faře). Prosíme ochotné farníky o pomoc s vedením křížové cesty (Charita, MM, ŽR, ministranti, sbor, schola), hlaste se v sakristii.
 • Schránky Postní almužna jsou k vyzvednutí na stolečku s tiskovinami, můžeme do nich střádat, co si během postní doby odepřeme. Vybírat je budeme opět na Květnou neděli, tj. 24.3.
 • Na náboženství pro dospělé jste zváni ve středu po večerní mši sv. na faru do Konice.
 • Setkání Pastorační rady v Jesenci bude ve čtvrtek 29.2. po mši sv. v sakristii.
 • Návštěvy nemocných v Konici budou v pátek 1.3. během dne.
 • Společenství seniorů Klas bude mít setkání v pátek po ranní mši sv. a adoraci na faře v Konici.
 • Další přednáška pro zájemce o službu lektorů bude v pátek 1.3. od 18:00 na faře v Konici a v sobotu 2.3. od 9:00 ve farním kostele v Konici.
 • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.
 • ŘKF Zábřeh na Moravě pořádá poutní zájezd do Říma, a to ve dnech 19.-25.5. Přihlašovat se je možné pouze do konce měsíce února. Bližší informace na farním webu, popř. na tel. cestovní kanceláře Awer Tour (731 626 506).
 • Mezinárodní žánrový festival United proběhne ve Vsetíně v termínu 22.-24.8., přihlašování kvůli sníženému vstupnému je možné do konce února (poté za plnou cenu), bližší info na plakátku.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800