Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

14. 4. 2023 - 21. 4. 2023


neděle 14. 4.      3. neděle velikonoční

Konice 7:45   za + rodiče Křupkovy, bratry a švagra

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   na poděkování za dožití 90 roků s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu


pondělí 15. 4.

Konice 7:50   za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu


úterý 16. 4.

mše sv. není


středa 17. 4.

Konice 18:00   za + bratrance Josefa Grünfelda


čtvrtek 18. 4.

Jesenec 18:00   za rodiče Šetlerovy, bratra a celou živou a + rodinu


pátek 19. 4.

Konice 7:50   za požehnání a ochranu pro celou rodinu


sobota 20. 4.

Konice 7:50   za živou a + rodinu Šustrovu a Čeplovu

Skřípov 18:00   na poděk. za dožití 50 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc do dalších let


neděle 21. 4.      4. neděle velikonoční

neděle Dobrého pastýře

Konice 7:45   na poděkování za léta manželství s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za živé a + příbuzné rodiny Staroštíkovy, Hajkrovy, Holubovy a duše v o.

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 11.210,- Kč, v Jesenci 4.410,- Kč, na Skřípově 1.710,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za podporu celého procesu jmenování nového arcibiskupa, modlitbou i finančně; o.arcibiskup si přeje, abychom všechny finanční dary pro jeho osobu směřovali na podporu hospice na Sv. Kopečku u Olomouce, č.ú. 43-6322140257/0100, popř. web www.hospickopecek.charita.cz
  • Prosím ty, kdo přijali sv.pomazání nemocných, aby se zapsali na stolečku s tiskovinami.
  • Velikonoční objednávky vína z AZV Kroměříž již dorazily, je možné vyzvednout si je během týdne na faře v Konici nebo v sakristii v Jesenci.
  • Další příprava na 1.sv.přijímání bude ve středu 17.4. po večerní mši sv. v kostele v Konici. Prosím, aby s dítětem přišel aspoň jeden zástupce z rodičů nebo prarodičů.
  • Namísto společenství mládeže proběhne organizační schůzka ohledně tábora pro mladší děti.
  • TV Noe začala minulý týden vysílat americký seriál The Chosen (2017) s českým dabingem, k vysílání jsou připraveny momentálně 3 série po 8 dílech (vždy v sobotu večer a v následující neděli odpoledne). Najděme si čas na tento způsob biblického vzdělávání.
  • Ministrantský den v AKS se koná v sobotu 27.4. Bližší info na plakátku a webu farnosti.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800