Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

7. 4. 2024 - 14. 4. 2024


neděle 7. 4.      2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Vychodilovy, syny a živou a + rodinu

Konice 10:45   za živou a + rodinu Navrátilovu a Matonohovu


pondělí 8. 4.      slavnost Zvěstování Páně

Konice 7:50   za Víta Vogla, sestru a rodiče

Jesenec 18:00   za Jana a Ludmilu Kvapilovy, živ. a + rodinu s prosbou o B. požehnání pro celou rodinu


úterý 9. 4.

mše sv. není


středa 10. 4.

Konice 18:00   za Dagmaru a Metoděje Horákovy a živou a + rodinu


čtvrtek 11. 4.

Jesenec 18:00   za živou a + rodinu Oháňkovu, Malinkovu a Popelkovu


pátek 12. 4.

Konice 7:50   za dvoje + rodiče, + syna a duše v o.


sobota 13. 4.

Konice 7:30   za synovce Radka

Skřípov 18:00   za Rudolfa Zapletala, rodiče a sourozence


neděle 14. 4.      3. neděle velikonoční

Konice 7:45   za + rodiče Křupkovy, rodiče, bratry a švagra

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   na poděkování za dožití 90 roků s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli (na služné kněží) se vybralo v Konici 39.160,- Kč, v Jesenci 21.500,- Kč a dar 1x 10.000,- Kč; na Skřípově 4.670,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Na pobožnost k Božímu milosrdenství jste zváni dnes do farního kostela v Konici (adorace a příležitost ke sv.smíření od 14:30, pobožnost v 15:00).
  • Velikonoční objednávky vína z AZV Kroměříž již dorazily, můžete si je vyzvednout na faře v Konici a v sakristii v Jesenci v průběhu následujícího týdne.
  • Další příprava na 1.sv.přijímání bude ve středu 10.4. po večerní mši sv. v kostele v Konici. Prosím, aby s dítětem přišel aspoň jeden zástupce z rodičů nebo prarodičů.
  • Návštěvy nemocných v okolních obcích Konice budou v pátek 12.4. během dne.
  • Setkání pro všechny, kdo jsou ochotni zapojit se do letošní Noci kostelů, proběhne v Konici na faře v pátek 12.4. od 17:30.
  • Společenství mládeže bude v pátek od 19:00 na faře v Konici.
  • Sv. pomazání nemocných bude možné přijmout v našich farnostech při všech mších sv. 3.neděle velikonoční (14.4.), zapisujte se na stolečku s tiskovinami (jméno, příjmení, adresa). Církev doporučuje přijetí této svátosti 1x za rok osobám nemocným nebo starším 65 let. Pokud jste přijali sv. smíření před Velikonocemi, není nutné ji přijímat speciálně znovu.
  • Inaugurace našeho nového arcibiskupa se koná v sobotu 13.4. v 10:00 v olomoucké katedrále, krom jiného bude možné osobně se s ním setkat a popřát mu k této službě (v čase 14:00-16:00). Všichni věřící jsou srdečně zváni, zvlášť ministranti (z toho důvodu bude v sobotu začínat mše sv. v 7:30).
  • Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda a další číslo Oldinu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800