Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

18. 12. 2022 - 25. 12. 2022


neděle 18. 12.      4. neděle adventní

Konice 7:45   za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v o.

Konice 10:45   za farníky


pondělí 19. 12.

Konice 7:50   za rodinu Jemelíkovu, Janýškovu, za + rodiče a duše v o.


úterý 20. 12.

mše sv. nebude


středa 21. 12.

Konice 17:00   za Pavla Páleníka a živou a + rodinu


čtvrtek 22. 12.

Jesenec 17:00   za + Marii Vysloužilovu a živou a + rodinu Vysloužilovu a Navrátilovu


pátek 23. 12.

Konice 7:50   za živou a + rodinu Voglovu, Ševčíkovu a duše v o.


sobota 24. 12.

Jesenec 16:00   za farníky

Konice 22:00   za živou a + rodinu Kočí


neděle 25. 12.      slavnost Narození Páně

zasvěcený svátek

Konice 7:45   za živou a + rodinu Weisgerberovu, Spáčilovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za Jana a Ludmilu Kvapilovy a duše v o. s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu

Konice 10:45   za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy, syna a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 8.700,- Kč, v Jesenci 4.050,- Kč, na Skřípově 560,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za přípravu stromečků v Konici, zdobit je budeme v pátek 23.12. po ranní mši sv., domlouvejte se s Lucií Grulichovou; v Jesenci bude výzdoba v pondělí 19.12. od 9:00.
  • Papež František zve mladé na Světové dny mládeže v Lisabonu. Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1.-6.8.2023, předtím bude možné prožít přípravný týden v některé z portugalských diecézí a to ve dnech 26.-31.7. Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se přihlásí do 20.12.2022 a zaplatí zálohu 5.000,- Kč, že tato záloha jim bude proplacena. Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: www.svetovednymladeze.cz 
  • Objednávky AZV již dorazily, vyzvednout si je můžete kdykoli během týdne, nejlépe po mši sv. ve všední dny, některé značky bohužel nebylo možné dodat, za což se omlouvám.
  • Poslední příležitost ke sv.smíření před vánocemi bude v Konici ve středu a v pátek přede mší sv., v Jesenci ve čtvrtek 22.12. v čase 15:30-17:00.
  • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek v 19:00 v Konici na faře.
  • CPR Prostějov pořádá kurz Manželské večery, bližší info na plakátku a na webu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800