Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

3. 3. 2024 - 10. 3. 2024


neděle 3. 3.      3. neděle postní

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v o.

Konice 10:45   za Anežku a Aloise Ohlídalovy, za živou a + rodinu a duše v o.


pondělí 4. 3.

Konice 7:50   za + bratra Jiřího


úterý 5. 3.

mše sv. není


středa 6. 3.

Konice 17:00   za víru, lásku a ochranu před působností zlých duchů blízké osoby


čtvrtek 7. 3.

Jesenec 17:00   za Antonína Koutného, rodiče a duše v o.


pátek 8. 3.

Konice 7:50   za + rodiče Štaffovy, prarodiče, syna a duše v o.


sobota 9. 3.

Konice 7:50   za + manžela, vnučku, rodiče a duše v o.

Skřípov 17:00   za + P. Miroslava Sedláka


neděle 10. 3.      4. neděle postní

Konice 7:45   za + rodiče Břízovy a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Karla Dostála, manželku a bratra


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli (Haléř sv.Petra) se vybralo v Konici 15.740,- Kč, v Jesenci 18.700,- Kč, na Skřípově 860,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Dnešní adorace v Jesenci je mimořádně zrušena.
  • Pobožnosti křížové cesty během postní doby se můžete účastnit: v Jesenci ve čtvrtek v 16:15 a v neděli ráno v 8:30, v Konici v pátek v 17:00 a v neděli ve 14:00, na Skřípově denně v 15:00 v kostele (v sobotu večer přede mší sv. v kapli na faře). Prosíme ochotné farníky o pomoc s vedením křížové cesty (Charita, MM, ŽR, ministranti, sbor, schola), hlaste se v sakristii.
  • Na náboženství pro dospělé jste zváni ve středu po večerní mši sv. na faru do Konice.
  • Návštěvy nemocných v Jesenci budou ve čtvrtek 7.3. od 15:00, v obcích kolem Konice v pátek 8.3. během dne.
  • Společenství mládeže bude v pátek od 18:00 na faře v Konici.
  • Adorační den ŘKF Konice je stanoven na 15.3. (letos pátek), zapisovat se na adoraci po půl hodině (v čase 8:30-16:30) můžete na stolečku v kapli Nejsvětější Trojice.
  • Setkání Pastorační rady v Konici bude v pondělí 18.3. v 19:00 na faře.
  • I letos budeme z farnosti Konice podporovat projekt „Adopce na dálku“ (bližší info vám podá pí.Jitka Bílá, popř. naleznete je na www.farnostkonice.cz v oddělení Křesťanská pomoc). Přispět na tento projekt můžete do příslušné pokladničky ve farním kostele, a to do poloviny března, předem všem podporovatelům Pán Bůh zaplať.
  • Z velikonoční nabídky vína (AZV Kroměříž) můžete vybírat do neděle 17.3., objednávkový formulář je na stolečku s tiskovinami.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800