Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

10. 3. 2024 - 17. 3. 2024


neděle 10. 3.      4. neděle postní

Konice 7:45   za + rodiče Břízovy a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Karla Dostála, manželku a bratra


pondělí 11. 3.

Konice 7:50   za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v o.

Konice 16:00   mše sv. v rámci postní duchovní obnovy pro charitu


úterý 12. 3.

Konice 7:50


středa 13. 3.

Konice 17:00   za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v o.


čtvrtek 14. 3.

Jesenec 17:00   za Marii Vysloužilovu a živou a + rodinu


pátek 15. 3.

Konice 7:50   za živou a + rodinu z obou stran, za duše v o. a na úmysl dárce


sobota 16. 3.

Konice 7:50   za rodiče Páleníkovy, 2 dcery, snachu, živou rodinu a duše v o.

Skřípov 17:00   za rodinu Tylšarovu, Faltýnkovu a živou rodinu


neděle 17. 3.      5. neděle postní

Konice 7:45   za Josefa Slámu, manželku, rodiče z obou stran a sourozence

Jesenec 9:15   za Helenu Burianovou, manžela a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 8.880,- Kč, v Jesenci 5.020,- Kč, na Skřípově 1.170,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • Pobožnosti křížové cesty během postní doby se můžete účastnit: v Jesenci ve čtvrtek v 16:15 a v neděli ráno v 8:30, v Konici v neděli ve 14:00, na Skřípově denně v 15:00 v kostele (v sobotu večer přede mší sv. v kapli na faře). Prosíme ochotné farníky o pomoc s vedením křížové cesty (Charita, MM, ŽR, ministranti, sbor, schola), hlaste se v sakristii.
 • 11.výročí zvolení papeže Františka připadá na středu 13.3., pamatujme na něj v modlitbách.
 • Na náboženství pro dospělé jste zváni ve středu po večerní mši sv. na faru do Konice.
 • Adorační den ŘKF Konice je stanoven na 15.3. (letos pátek), zapisovat se na adoraci po půl hodině můžete na stolečku v kapli Nejsvětější Trojice (adorace začne v 8:30, společné zakončení v 16:30).
 • Společenství mládeže bude v pátek od 18:00 na faře v Konici.
 • Setkání Pastorační rady v Konici bude v pondělí 18.3. v 19:00 na faře.
 • Z velikonoční nabídky vína (AZV Kroměříž) můžete vybírat do neděle 17.3., objednávkový formulář je na stolečku s tiskovinami.
 • Přespávačka pro ministranty je plánována z pátku 5.4. na sobotu 6.4., bližší info na plakátku a webu.
 • Tábor pro mladší děti je letos plánován v termínu 6.-13.7. ve Velkém Újezdě u Olomouce. Bližší info vám podá pí.Lucie Grulichová, přihlášky si můžete rezervovat na odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfunEjgpvCKLDYcHey35c_yvTGeMjydZENPi16Qv_osey5dIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 • Tábor pro starší děti proběhne v termínu 12.-21.8. v Odrách. Přihlašovat se můžete hlavnímu vedoucímu Michalu Langerovi na tel.čísle 722 110 515.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800