Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

17. 3. 2024 - 24. 3. 2024


neděle 17. 3.      5. neděle postní

Konice 7:45   za Josefa Slámu, manželku, rodiče z obou stran a sourozence

Jesenec 9:15   za Helenu Burianovou, manžela a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 18. 3.

Konice 7:50   za + Marii a Rostislava Koutné a celou rodinu


úterý 19. 3.      slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie

Konice 7:50   za mír ve světě

Jesenec 17:00   za rodiče Polcrovy, bratra a celou rodinu


středa 20. 3.

Konice 18:00   za předčitatele Božího slova


čtvrtek 21. 3.

Jesenec 18:00   za Aloise Ševčíka a Jaroslava Vlčka a rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy


pátek 22. 3.

Konice 7:50   za Boží pomoc v těžké nemoci s přímluvou Matky Boží pro celou rodinu


sobota 23. 3.

Konice 7:50   za Bohumilu Koudelkovu, rodiče a duše v o.

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 24. 3.      Květná neděle

Konice 7:45   za rodiče Komárkovy a dceru Janu

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za Josefa a Ludmilu Snášelovy a + z rodinu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 9.010,- Kč, v Jesenci 4.770,- Kč, na Skřípově 1.020,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Setkání Pastorační rady v Konici bude v pondělí 18.3. v 19:00 na faře.
  • Od středy budou večerní mše sv. začínat v 18:00. Tento den bude v Konici přítomen o.biskup Antonín Basler, aby se setkal s těmi, kdo se připravují na službu lektora v našem děkanátu.
  • Pobožnosti křížové cesty během postní doby se můžete účastnit: v Jesenci ve čtvrtek v 16:15 a v neděli ráno v 8:30, v Konici v pátek v 17:00 a v neděli ve 14:00, na Skřípově denně v 15:00 v kostele (v sobotu večer přede mší sv. v kapli na faře). Prosíme ochotné farníky o pomoc s vedením křížové cesty (Charita, MM, ŽR, ministranti, sbor, schola), hlaste se v sakristii.
  • Další setkání společenství mládeže Exit bude v pátek 22.3. v Laškově, více info na plakátku a webu.
  • Příležitost ke sv.smíření před velikonocemi bude v Jesenci ve čtvrtek 21.3. (17:00-18:00), v Konici v sobotu 23.3. (8:45-10:45) a na Skřípově v sobotu 23.3. (17:30-18:00).
  • Papírové schránky s Postní almužnou budeme vybírat příští neděli při mši sv.; ke svému daru můžete dát i návrh konkrétní pomoci lidem v nouzi, o kterých víte. Z loňského výtěžku postní almužny byli podpořeni jednotlivci i rodiny, kteří potřebovali materiální pomoc nebo nějakou finanční výpomoc (úhrada stravy pro děti ve škole či školce, úhrada dlužné částky na energie apod). Tuto pomoc Charita vždy poskytuje ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, který je nápomocen i při návazné práci s lidmi v nelehkých životních situacích.
  • Přihlášky do AKS v Olomouci je možno odevzdávat do konce měsíce března. Pokud víte o nějakém vhodném kandidátovi, povzbuďte jej k této cestě zasvěcení pro službu Bohu a církvi; bližší informace rád poskytne příslušný farář nebo každý další kněz.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800