Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

24. 3. 2024 - 31. 3. 2024


neděle 24. 3.      Květná neděle

Konice 7:45   za rodiče Komárkovy a dceru Janu

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za Josefa a Ludmilu Snášelovy a + z rodiny


pondělí 25. 3.

Konice 7:50   za + Marii Machačovu, manžela, rodiče z obou stran sourozence a duše v o.


úterý 26. 3.

Konice 10:00   mše sv. pro charitu (na faře)


středa 27. 3.

Konice 18:00   za Anatolije Krašenimnikova


čtvrtek 28. 3.       Zelený čtvrtek 

Jesenec 17:00   za nová kněžská povolání

Konice 19:00   za živou a + rodinu Růžičkovu a Čeplovu


pátek 29. 3.      Velký pátek

den přísného postu

Konice 17:00      velkopáteční obřady

Jesenec 19:00      velkopáteční obřady


sobota 30. 3.       Bílá sobota 

Jesenec 19:00      za farníky

Konice 21:00      za Ladislava a Janu Růžičkovy, jejich rodiče a děti


neděle 31. 3.      slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Konice 7:45   za živou a + rodinu Weissgärberovu, Spáčilovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za syna Miroslava, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za Jiřího Klváčka, živou a + rodinu z obou stran a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 17.450,- Kč, v Jesenci 5.260,- Kč, na Skřípově 2.124,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pobožnosti křížové cesty se můžete účastnit v Konici na Květnou neděli ve 14:00 a na Velký pátek v 16:30, v Jesenci na Velký pátek v 15:00 a na Skřípově každý den v 15:00.
  • Poslední příležitost ke sv.smíření před velikonocemi bude v v pondělí a ve středu přede mší sv.
  • Adorace v Getsemanech na Zelený čtvrtek bude po skončení obřadů; k bdění u B.hrobu jste zváni na Bílou sobotu v Jesenci v čase 8:00-10:30, v Konici v čase 8:00-20:00 (služby po půl hodině).
  • Letos opět je možno zúčastnit se pěší pouti na Kalvárii do Jaroměřic. Vychází se na Zelený čtvrtek ve 21:00 od kostela v Jednově, zájemci hlaste se u Radka Fiedlera (tel. 730 958 263) kvůli rozvozu auty na zpáteční cestě. Bližší info na webu farnosti.
  • Vzadu v kostele je pokladnička, kde můžete přispět na velikonoční květinovou výzdobu.
  • Nácvik pro ministranty na velikonoční obřady se koná v Konici v pátek v 10:00 a v sobotu v 10:00 v kostele; v Jesenci v pátek v 18:30 a v sobotu v 18:00 v kostele.
  • O velikonoční neděli se budou světit pokrmy, na Skřípově při mši sv. na velikonoční pondělí.
  • Prosba o.arcibiskupa ke sbírce příští neděli: Drazí bratři a sestry, obracím se na vás s prosbou, abyste - stejně jako v loňském roce - dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky. + Josef Nuzík

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800