Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

31. 3. 2024 - 7. 4. 2024


neděle 31. 3.      slavnost Zmrtvýchvstání Páně

začíná velikonoční oktáv

Konice 7:45   za živou a + rodinu Weissgärberovu, Spáčilovu a duše v o.

Jesenec 9:15   za syna Miroslava, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu

Konice 10:45   za Jiřího Klváčka, živou a + rodinu z obou stran a duše v o.


pondělí 1. 4.

Konice 7:50   za Ludmilu a Františka Ullmanovy a duše v o.

Jesenec 9:15   na jistý úmysl

Skřípov 10:45   za živé a + členy živého růžence na Skřípově


úterý 2. 4.

mše sv. není


středa 3. 4.

Konice 18:00   za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu


čtvrtek 4. 4.

Jesenec 18:00   za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v o.


pátek 5. 4.

Konice 7:50   za + Josefa Kocourka, rodiče Vrbovy, Kocourkovy a živou rodinu


sobota 6. 4.

Konice 7:50   za + Miroslava Doseděla, syna Miroslava a za živou a + rodinu

Skřípov 18:00   za Boženu a Rudolfa Hartlovy a živou rodinu


neděle 7. 4.      2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Vychodilovy, syny a živou a + rodinu

Konice 10:45   za živou a + rodinu Navrátilovu a Matonohovu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid kostela k dnešní neděli i za veškerou další práci, kterou pro farnost děláte. Při sbírce minulou neděli se vybralo v Konici 10.000,- Kč, v Jesenci 5.470,- Kč, na Skřípově 900,- Kč; sbírka na Boží hrob vynesla v Konici 4.650,- Kč, v Jesenci 2.100,-Kč a na Skřípově 500,- Kč; výsledky Postní almužny jsou na vývěsce a farním webu. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pohřeb pí. Ilony Štaffové bude ve středu 3.4. v 15:00 z farního kostela v Konici. R.I.P.
  • Příprava na 1.sv.přijímání začne ve středu 3.4. po večerní mši sv. v kostele v Konici. Prosím, aby s dítětem přišel jeden zástupce (z rodičů nebo prarodičů). Představení dětí, které se letos připravují k 1.sv.přijímání, bude při mši sv. v neděli 7.4. v 10:45 v Konici.
  • Návštěvy nemocných v Jesenci budou ve čtvrtek 4.4. odpoledne, v Konici v pátek 5.4. během dne.
  • Společenství seniorů Klas má setkání v pátek po ranní mši sv. a adoraci na faře v Konici.
  • Společenství mládeže bude v pátek od 18:00 na faře v Konici.
  • Národní pochod pro život se koná v sobotu 6.4. v Praze, bližší info na plakátku a na webových stránkách pochodprozivot.cz
  • Na pobožnost k Božímu milosrdenství jste zváni příští neděli do farního kostela v Konici (tichá adorace a příležitost ke sv.smíření od 14:30, pobožnost v 15:00).
  • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800