• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

2024 07 vyrocni zprava arcibiskupstvi 2023

Výroční zprávy Arcibiskupství olomouckého

2024 07 seminar zpevaci

Arcibiskup olomoucký vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ředitel/ředitelka Arcidiecézní charity Olomouc

2024 07 dny lidi dobre vule velehrad
2024 07 pout kladky
2024 06 triduum modlitby matek
2024 06 zaverecny exit

2024 noc kostelu logo

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, jako obvykle bude možná prohlídka kostela, doplněná zpěvem našeho sboru, hrou na varhany aj. Na letošní rok připadá 35. výročí svatořečení české princezny Anežky Přemyslovny, kteréžto jubileum rádi v našem programu zohledníme. Podrobnější program (časy jsou orientační):

 

18:00 - 18:05 Přivítání a úvodní slovo (p. farář)

18:10 - 18:30 Vystoupení kytarové scholy Konice

18:10 - 21:00 Výstava řezbářských výrobků paní Šárky Uličné, prezentace Charity Konice a ochutnávka mešních vín (v přízemí na faře)

18:30 - 19:00 Historie kostela Narození P. Marie (Mgr. Miroslav Novotný)

18:30 - 21:00 Individuální prohlídka lodi kostela

18:30 - 21:00 Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup z farního dvora)

18:30 - 19:30 Duchovní písně (chvály) v podání Apoštolské církve-stanice Konice (před zámkem)

19:00 - 19:30 Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice

19:30 - 20:00 Prohlídka kostela za doprovodu varhan

19:30 - 21:00 Individuální prohlídka věže kostela

20:00 - 20:30 Představení o sv. Anežce (vystoupení mládeže)

od 21:00 Vycházka Nocí kostelů (provází p. Jiří Páleníček, sraz u kostela)

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800