• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

2024 06 zaverecny exit

2024 noc kostelu logo

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, jako obvykle bude možná prohlídka kostela, doplněná zpěvem našeho sboru, hrou na varhany aj. Na letošní rok připadá 35. výročí svatořečení české princezny Anežky Přemyslovny, kteréžto jubileum rádi v našem programu zohledníme. Podrobnější program (časy jsou orientační):

 

18:00 - 18:05 Přivítání a úvodní slovo (p. farář)

18:10 - 18:30 Vystoupení kytarové scholy Konice

18:10 - 21:00 Výstava řezbářských výrobků paní Šárky Uličné, prezentace Charity Konice a ochutnávka mešních vín (v přízemí na faře)

18:30 - 19:00 Historie kostela Narození P. Marie (Mgr. Miroslav Novotný)

18:30 - 21:00 Individuální prohlídka lodi kostela

18:30 - 21:00 Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup z farního dvora)

18:30 - 19:30 Duchovní písně (chvály) v podání Apoštolské církve-stanice Konice (před zámkem)

19:00 - 19:30 Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice

19:30 - 20:00 Prohlídka kostela za doprovodu varhan

19:30 - 21:00 Individuální prohlídka věže kostela

20:00 - 20:30 Představení o sv. Anežce (vystoupení mládeže)

od 21:00 Vycházka Nocí kostelů (provází p. Jiří Páleníček, sraz u kostela)

2024 06 slavnostni otevreni nove cesty hostyn
2024 05 pout vranov u brna
2024 05 beneficni koncert krakovec
2024 05 familyada
2024 05 ministrnarska vikendovka
2024 05 koncert good work kostelec n h

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800