• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Vyhlašuje se výběrové řízení na pracovní pozici technický pracovník konického děkanátu.

Všechny informace - viz dokument:

ico sm pdf Výběrové řízení - technický pracovník

ico sm pdf Pastýřský list otce arcibiskupa
ico sm pdf Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bylo letos přímé tříkrálové koledování po domech zrušeno z rozhodnutí ředitele Arcidiecézní charity. Další okolnosti a podrobnosti v dokumentu níže:

ico sm pdf Tříkrálová sbírka 2021

Přehled bohoslužeb v Konici, Jesenci a Skřípově v lednu 2021:

ico sm pdf Bohoslužby leden 2021

Modlitba v době pandemie čínské chřipky:

"Půlnoční" mše svatá bude sloužena v Konici ve 20 hodin a v Jesenci ve 21.30 hodin. Protože bude počet účastníků na bohoslužbách od pátku 18. prosince 2020 opět omezen - tentokrát na 20 % míst k sezení v kostele (Konice nejvíc 70 osob, Jesenec 35) - budeme se snažit, aby se na Boží hod vánoční mohlo na bohoslužbách prostřídat co nejvíce věřících. Bude proto potřebné, aby se věřící předem jmenovitě zapsali, na kterou ze mší svatých v Konici půjdou - buď na "půlnoční" 24. prosince, nebo na ranní 25. prosince, nebo na hrubou 25. prosince.

Příležitost k tomuto "rezervování" místa budete mít především přímo v kostele v sobotu 19. prosince během předvánočního zpovídání a v neděli, kde se zapíšete na připravené formuláře. Nebo bude možné zapsat se během tohoto týdne a začátku příštího týdne osobně v kostele, případně si zamluvit místo telefonicky na číslech 582 396 370 nebo 731 402 096.

Pro farnost Jesenec to bude obdobné. Věřící si budou muset "rezervovat" místo v kostele v Jesenci buď na "půlnoční" mši svatou 24. prosince ve 21.30 hodin, nebo na mši svatou 25. prosince v 9.15 hodin.

Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.

Pokud nebude změna v opatřeních (začíná se uvažovat o přestupu do 5. stupně opatření) tak stejně by se postupovalo i o svátku sv. Štěpána a následující neděli o svátku sv. Rodiny. Každý by si mohli zareservovat místo na jedné mši sv. Buď na sv. Štěpána nebo o neděli. Opět aby se mohlo vystřídat, co nejvíce (jak bude povolený počet) osob.


Další informace jsou v aktuálních ohláškách a také v aktuálním farním zpravodaji.


Návod k domácí vánoční bohoslužbě

Rodina, která ve sváteční den nejde na mši svatou, aby dala přednost ostatním farníkům v době omezeného počtu míst v kostele se ve vhodnou dobu shromáždí u svého domácího betléma, nebo kolem svíčky s betlémským světlem:

ico sm pdf Návod k domácí bohoslužbě

 

Je čas vracet se do kostela. (kdo není nemocný či nemouhoucí…)

V Konici je možná účast do 100 osob, v Jesenci až 50.

Tento stav prozatím platí do 12. prosince 2020 do 23:59.

(V neděli je v Konici prozatím 1 mše sv. - až nastane v neděli přetlak přes 100 osob, tak následující neděli mohou být 2 bohoslužby.)


Toto platí při zachování všech hygienických opatření nařízených v době epidemie – roušky, desinfekce, rozestupy (osoby z jedné domácnosti mohou sedět v řadě v lavici u sebe bez rozestupů), nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,
Při vstupu do vnitřních prostor kostela si desinfikujte ruce a na stolku si vyzvedněte červenou kartičku (ty jsou napočítané na nejvyšší povolený počet osob), při odchodu, prosím, odevzdejte kartičky zpět. – Budeme se tak snažit zajistit, aby v jednom čase zde nebyl překročený počet účastníků.

Pane Ježíši Kriste,
děkuji ti, že nejsem na život sám.
Děkuji ti, že mám tebe, že jsi se mnou spojil svůj život
a že za tebou mohu přijít se vším, co mě tíží.
 
Z modlitby v době pandemie čínské chřipky; z modlitba.cz

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800