• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Při příležitosti oslav 100 let novodobé české státnosti vydává kardinál Duka ke čtení při nedělních bohoslužbách 28. října 2018 pastýřský list:

ico sm pdf Pastýřský list: 100 let naší republiky

Dělejme běžné věci s misijní horlivostí, píše arcibiskup Jan Graubner v pastýřském listu.

ico sm pdf Pastýřský list olomouckého arcibiskupa Misijní měsíc 2018

(čteno při nedělnich bohoslužbách 21. října 2018)

Den Charity Konice proběhne ve čtvrtek 27. září na konickém náměstí, v MC Srdíčko (na zámku) a v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích.

Více informací a program - viz plakát:

ico sm pdf Plakát ke Dni Charity Konice


Podzimní Humanitární sbírka proběhne ve dnech 24. a 25. října v prostorách Charity v Zahradní ulici v Konici. Sbíráme letní a zimní oblečení, lůžkoviny a boty.

Více informací - viz plakát:

ico sm pdf Plakát k humanitární sbírce

Své životní jubileum 70 let oslaví otec arcibiskup Jan v sobotu 1. září 2018.

Pozvání a další informace jsou na plakátu:

Plakát k oslavě otce arcibiskupa Jana

V květnu tohoto roku byl v kostelích předčítán List biskupů Českých a Moravských diecézí ke schvalování Istanbulské úmluvy. Tato Úmluva, vycházející z ideologie genderu, vytváří prostor pro zpochybnění základních společenských daností, jak píší naši biskupové. V závěru textu nás biskupové vybízejí, abychom nezapomínali na modlitbu za ochranu přirozeného lidství a za ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy. Hlasování v Parlamentu ČR by mělo proběhnout již brzy, pravděpodobně v září.

Protože si po prostudování zmíněné Úmluvy a na základě zprostředkovaných zkušeností ze zahraničí uvědomujeme VELIKOST HROZÍCÍHO NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI, zareagovali jsme na výzvu biskupů.

Pořádáme v noci z 24. 8. na 25. 8. 2018 již 2. modlitební pochod z Jaroměřic (u Jevíčka) na poutní místo Kalvárie.

Máme radost, že nás podporuje paní Mgr. Nina Nováková, exposlankyně, která je Českou biskupskou konferencí pověřena ve věci petice proti přijetí Istanbulské úmluvy. Připravujeme s ní přednášku na toto téma, která by proběhla v týdnu od 20. 8. 2018 v Jevíčku. Místo a čas upřesníme - bude uvedeno na stránkách farnosti Jaroměřice https://www.kalvariejaromerice.cz.

ico sm pdf Plakát Modlitební procesí Jaroměřice


Další informace k této problematice:

https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/

https://www.petice-adopce.cz/

Odjíždíme do Jižních Čech v neděli 19. 8. v 13:00 z konického autobusového nádraží. Návrat ve středu 22. 8.

Navštívíme Český Krumlov (se mší sv.) a Nové Hrady. Návrat ve středu bude přes Rakousko, navštívíme klášter Melk.

Vstupné si hradíte až na místě (popřípadě bude vybráno až na místě).

Na návštěvu Rakouska si připravte potřebný obnos v eurech pro vstup do kláštera v Melku, popř. na další útratu (WC, apod.).

Ceny vstupného do kláštera v Melku

Z výše uvedeného plyne:

 • 11€ - dospělý
 • 6€ - dítě nebo student
 • 22€ - rodinné stupné - rodiče s dětmi do 16 let věku

Pozn.: Kdo jste ještě nedoplatili o. Milanovi 750,- Kč, učiňte tak nejpozději do pátku.

 

Pouť v Jesenci ke svatému Liborovi bude 29. července 2018.

Program:

 • 7:30 mše svatá (P. Milan Ryšánek)
 • 9:00 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 10:30 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 14:30 Litanie ke sv. Liborovi a svátostné požehnání

Plakát k pouti ke sv. Liborovi

Srdečně vás zvu, jménem farnosti Jaroměřice u Jevíčka, na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ, které se uskuteční 13. 7. 2018 (v pátek večer) s úmyslem bojovat za neschválení Istanbulské úmluvy, která skrytou formou útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie chce prosadit zničení přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh.

Vychází se ve 22:00 hod. od kostela Všech svatých z obce Jaroměřice a odtud po lesní cestě budeme vystupovat na kopec Kalvarii. Po cestě bychom se modlili křížovou cestu se zastávkami u jednotlivých zastavení. Po příchodu na vrchol ( cca za 1 hod.) bychom se pomodlili růženec a ve 24:00 prožili Mši svatou.

Vy, kteří přijedete auty, máte možnost zaparkovat na přilehlém parkovišti nedaleko kostela (cca 50 m - hned naproti poště).

Za farnost Veronika Staňková, tel. 608 058 661


Více informací na plakátu:

Plakát k nočnímu modlitebnímu procesí

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz