• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Pravidla, která platí pro účastníky bohoslužeb:

(dle nařízení vlády z dne 24. 4.)

 • Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • I kněz a asistence bude dodržovat svá pravidla
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Po bohoslužbách bude třeba důkladné údržby a čistě kostela (desinfekce klik, lavic apod.) – Jistě se zapojí i dobrovolníci.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, jak jsme zvyklí (chodbička, po mříž) pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.
ico sm pdf Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa

Jak bude probíhat duchovní správa a liturgická služba ve Svatém týdnu a v nadcházejících období.

Kompletní informace je v Ohláškách pro tento týden.

Plakátek s opatřeními - úřední úkony, dychovní služba, svátosti, ...

farni urad info covid19

Tento víkend měla být postní rekolekce pro katechety. Protože musela být zrušena, byla pro vás natočena 4 zamyšlení, které mohou pomoci katechetům a jiným zájemcům vykonat si soukromou duchovní obnovu.
Duchovní obnova: https://www.youtube.com/watch?v=eeb4h5gxjTg&list=PL-aYIZ-4jc1hZXPYfQ8imI3KEMW5KzMEu
https://www.youtube.com/watch?v=1aUdx2BleFg&list=PL-aYIZ-4jc1jT4fI5oxyTZ-38wafFfkMj

Stav ve farnosti Konice, Jesenec, Skřípov v době, kdy platí opatření vlády proti šíření koronaviru

(v ostatních farnostech jsou opatření obdobná - přesnější pokyny najdete na webech těchto farností).

Ještě v neděli bylo možné konat bohoslužby a různá setkání s omezeným počtem účastníků (do 30 osob), po zavedení nouzového stavu přichází nařízení, kdy celá země vstupuje do velmi přísného režimu – celá země je v karanténě. Tato nařízení ovlivňují konání bohoslužeb, výuku náboženství, konání jakýchkoliv setkání.

Do odvolání, nebo pokud nedojde k dalším nařízením, měnícím situaci, se nekonají veřejné bohoslužby (přes týden, ani v neděli či svátky). Věřící mohou sledovat bohoslužby v médiích (jejich počet byl v současné době rozšířen) či si vykonat „bohoslužbu slova“ doma, s duchovním sv. přijímáním. Je možné použít texty k „domácí bohoslužbě“, či dalším modlitbám za ukončení epidemie, za nemocné…, které najdete níže v přiložených souborech.

Na bohoslužbách, které kněží slouží soukromě, bude pamatováno na mešní úmysly, které byly zapsány. Které budou odslouženy, bude zveřejněno. Pro ostatní si můžete domluvit „náhradní termín“.

Výuka náboženství se do odvolání nebude konat ani na faře. Děti, zvláště třeťáci (příprava k 1. sv. přijímání) obdrží e-mailem pokyny, co je třeba probrat doma, po dobu, kdy nebude možné konat výuku společně.

Přehled online vysílaných katolických bohoslužeb v některých farnostech (včetně Rádia Proglas a TV NOE):
https://mseonline.cz/

Pokud preferujete TV vysílání, živé přenosy mší svatých jsou na TV Noe:

tv noe logo Program TV Noe

Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200318jak-je-to-nyni-se-svatosti-smireni-inspirace-ze-slovenska

Přijetí svátostí: Eucharistie, sv. zpověď, jiná duchovní služba: individuálně po domluvě - tel.: 731402096 na faře v Konici; možná podle situace v neděli – to by byl otevřen kostel v Konici asi od 10 do 11 hodin, k soukromé modlitbě a přijetí svátostí (za dodržení hygienických opatření – přístup jednotlivě, nošení roušky, odstup od druhých…)


Praktické rady a pomoc v čase epidemie:

ico sm pdf Duchovní a psychoterapeutická pomoc po telefonu

ico sm pdf Jak se chovat v současné situaci

 ado logo Web Arcibiskupství olomouckého


Modlitby pro tento čas:

ico sm pdf Modlitby v čase epidemie

ico sm pdf Litanie v čase nakažlivých nemocí

ico sm pdf Modlitba Hospodine

Byly vydány návody pro domácí liturgii, pokud se věřící nemohou zúčastnit mše svaté (Platí dispens z povinnosti účasti na nedělní mši svaté.)

ico sm pdf Domácí liturgie pro dospělé

ico sm pdf Domácí liturgie pro rodiny se školou mpovinnými dětmi

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800